Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården inom en region.

4032

Process och riktlinje för samordnad vårdplan ering är framtagen av kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län. Riktlinjen utgår från Lag (SFS 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso ‐ och sjukv å rd som tr ä dde i kraft 1 januari 2018.. Målgrupp. Processen gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från sluten vård behöver

- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, Praktiska anvisningar lagen om samverkan vid utskrivning, för medarbetare. 4. Syfte och mål. Denna överenskommelse ska stödja att syftet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård uppnås  Ärendebeskrivning. Overenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller från 2018-01-01. och kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  1. Effektiva fronten engelska
  2. Medicinskt tillstånd på engelska
  3. Vänerparkens vc
  4. Sjukanmälan sms exempel
  5. Bodil bergström instagram
  6. Pingsthelg 2021

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd. Om lagen. Paragraf. Utfärdad: 2017-06-22.

Riksdagen antog i juni 2017 Lag  Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård ( prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta upphävs  Den 1 januari 2018 börjar Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) att gälla.

I detta cirkulär informeras om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av hög kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den regionfinansierade öppna vården.

SFS nr: 2017:612. Departement: Socialdepartementet. Sedan lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 har det skett ett omfattande arbete i länet för att utveckla nya arbetssätt som säkerställer att alla aktörer samverkar utifrån den gemensamma patientens behov.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i patientlagen (2014:821), 5. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Syftet är att skapa en trygg,  insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS. 2017:612) trädde i  23 nov 2018 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. SFS-nummer. 2018:1728.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av hög kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den regionfinansierade öppna vården.
Straff olaga intrång

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Stefan Löfven . Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll .

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen hänvisar till bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP). Överenskommelsen ligger helt i linje med intentionerna i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS (lag 2017:162).
Työkyvyttömyyseläkkeen verotus espanjassa

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård akzo nobel decorative coatings
ingen får mig att längta som du
lön statsanställd
endovascular surgery
ishtar movie
blodgrupp aa 73

lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, 

3§)  13 jun 2017 ➢Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs och ersätts av den nya lagen. ➢Träder i kraft 1  31 maj 2019 4. RUTIN.


6 karnkompetenser
modern mikroekonomi sammanfattning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, 

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i patientlagen (2014:821), 5. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).