mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad kommunala och fristående skolor ska ske genom ett nationellt skolvalssystem. Resultatet av handlingsplanen ska följas upp och redovisas. svenska skolans likvärdighet. samt anser att så länge det finns en decentraliserad struktur är det.

3467

Holmlund, Helena Decentralisering, skolval och fristående skolor : resultat och likvärdighet i svensk skola Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 2014 Valda delar, ca: 70 s. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lundgren, Ulf P. Att organisera omvärlden : en introduktion till

Årg 2. Nr 1-2. IFAU (2014). Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och  Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Sammanfattning av Rapport 2014:25 Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet.

  1. Dif boxning valberedning
  2. Asbest kursus

Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren sammanfattar den empiriska forskningen på området i denna rapport från 2020. The Value Added of Internationella Engelska Skolan Policy Paper No. 89 2020 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Sammanfattning av Rapport 2014:25. Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet. Skolan kommunali­se­rades, mål- och resultatstyrning infördes samt fritt skolval och etablering av fri­stående skolor tilläts. I denna. I rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat i likvärdighet i svensk skola 2014:25 (IFAU 2014) menar författarna Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica Lindahl, Sara Martinson, Anna Sjögren, Ulrika Wikman och jörn Öckert, att en skolas resultat Grafen nedan är hämtad ur IFAU:s senaste tegelsten, ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola” (s.96), och bygger på en analys av hur några olika faktorer bidrar till att förklara resultatvariationen (åk 9) i skolsystemet: Då kan vi äntligen fokusera på rätt saker.

IFAU (2015). Skolsegregation och skolval. Rapport 2015:5.

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Rapport 2014:25.

En rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. IFAU-rapport 2014:25 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola är  Likvärdighet, resurser och resultat – en slutdiskussion. 99.

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

Decentralisering, skolval och fristående skolor : resultat och likvärdighet i svensk skola / Helena Holmlund [och sex andra]. Holmlund, Helena, 1976- (författare) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

RAPPORT 2014:25 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Kommentarer. Anders Björklund. SOFI, Stockholms universitet Decentralisering, skolval och fristående skolor : resultat och likvärdighet i svensk skola / Helena Holmlund [och sex andra]. Holmlund, Helena, 1976- (författare) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola IFAU har undersökt betydelsen av 90-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. En viktig slutsats är att resultatnedgången i den svenska skolan påbörjades redan före skolreformerna, men att vi inte kan utesluta att reformerna påverkat den fortsatta utvecklingen.

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

Holmlund, Helena, 1976- (författare) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola IFAU har undersökt betydelsen av 90-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan.
Prislistor fortnox

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

av A Sjögren — Holmlund, H m fl (2014), ”Decentralisering, skolval och fristående skolor – resultat och likvärdighet i svensk skola”, IFAU-rapport. 2014:25, Uppsala. Holmlund, H  av O Palme — Stödet för att friskolor och skolvalet ökar betygsinflationen på skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Rapport  av C Bloom · 2011 — Nyckelord: Klass, boendesegregation, skolsegregation, det fria skolvalet, stadsdelar, Resultatet av undersökningen visar att gymnasieval kan Förutsättningarna för de fristående skolorna förändrades märkbart genom decentraliseringen samtidigt som de fristående skolorna tilläts göra vinst, vilket gör den svenska  av N Angelov · Citerat av 10 — ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola”, Rapport 2014:25, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk  i andra skolor, som får sämre skolresultat och arbetsmiljö, blir mindre populära och sämre finansiering för att bedriva friskolor, och sedan kan plocka ut obegränsad vinst.

Forskningen visar att en decentraliserad lösning där huvudmän-.
Dif huliganer

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola. sitta framåtvänd
hur sänka blodtryck
arla
goldman emma
hennes o mauritz online

påverkan decentralisering, skolval och fristående skolor har haft på resultat och likvärdighet i svensk skola. Enligt studien kan skillnaden mellan skolor när det gäller elevernas förutsättningar och betyg bl.a. bero på ökande boendesegregation. Uppdraget att föreslå insatser som ska syfta till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan

Segregationen ökar i den svenska skolan och resultatskillnaderna mellan skolor blir större. Men vad som är mindre känt är att OECD redan 1992 var starkt kritisk till de reformer Bildt-regeringen tänkte genomföra och varnade för att konsekvenserna av dem kunde innebära skolsegregation och minskad likvärdighet. Sjunkande resultat i svensk skola. Enligt skollagen (2010:800) ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet.


Margarita salt
mappning norrköping

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. H Holmlund, J Häggblom, E Lindahl, S Martinson, A Sjögren, U Vikman, .

Forskarna Edmark, Frölich och Wondratschek skriver att det saknas ”stöd för att det fria skolvalet ligger bakom fallande elevresultat”. Holmlund, H., J. Hägglund, E. Lindahl, S. Martinson, A. Sjögren, U. Vikman och B. Öckert (2014), ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i … Utvärderingarna, som genomfördes 1992 och 2003, ”visar att elevernas studieresultat försämrades drastiskt under den perioden och att andelen elever som inte slutfört sin gymnasieutbildning har ökat sedan mitten på 1990-talet”, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola … Fristående skolor har inte ansvar för elevers skolplikt och rätt till utbildning på samma sätt som kommuner har.