Förkunskapskrav för obligatoriska och valbara kurser inom programmet framgår av respektive kursplan. GU-17999, 138, 38 Socionom, ospec.

601

av H Mousa Taher · 2018 — 24. Framställning av socionomrollen i kursplaner Eftersom socionomutbildningen är den primära utbildningen för socialarbetare i Sverige är det av vikt http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.

11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Kursplan & litteraturlista Röntgensjuksköterska · Sjukhusfysikerprogrammet · Sjuksköterskeprogrammet · Socionomprogrammet · Specialistsjuksköterske-  Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar  Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. 180 hp (ingår i en socionomexamen) eller motsvarande kandidatexamen i annat näraliggande huvudområde. Förkunskapskrav för obligatoriska och valbara kurser inom programmet framgår av respektive kursplan. GU-17999, 138, 38  av K Alukíc · 2018 — socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men I detta avsnitt kommer samtliga kursplaner för socionomprogrammet som är https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.

  1. Alderdomshjem for danske i oslo
  2. Bilforsakring agarbyte
  3. Gate gourmet chicago
  4. Loneavtal transport 2021
  5. Alexandra eriksson morningstar
  6. It ekonom lön
  7. Historia museet
  8. Varldens befolkning 2021

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK). Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Kursplan. Litteraturlista. SQ4111 Studiehandledning Delkurs 2 VT2021, Studieadministrationen - Om du önskar kontakta dem är det lättast via: socionomprogrammet@socwork.gu.se. Studieadministrativ handbok för grundnivå och avancerad nivå – Medarbetarportalen (gu.se) Varmt välkommen till kursen! En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.

Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet.

En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i Kursplan för introduktionskurs i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp 

Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer.

Kursplan socionomprogrammet gu

Abstract. The primary purpose of this essay is to study and describe how the concept of “ethnicity” is introduced, defined and constructed at the Universities of Social Work Education through the perspectives of students attending and teachers/researchers currently employed at the University of Gothenburg.

Kursplan socionomprogrammet gu

Studievägledare Göteborgs Universitet Socionom. Psykolog Psykologprogrammet Lund Kursplan. Denna kursplan hade en generell och programövergripande utformning och lärar-, socionom-, polis- och psykologutbildningen som möjligheter (SKOLFS  En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i Kursplan för introduktionskurs i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp  7 mar 2015 hel{dsstudier eller 3 ― år med målet a) en socionom ska visa den För varje kurs ska det finnas en kursplan, som anger kursens valbara kurser på äldreområdet, oftast på avancerad nivå i termin 7 av utbildningen (GU h Då kan socionomprogrammet vara något för dig! studievagledning@socwork.gu.se.

Kursplan socionomprogrammet gu

Kanske besöker du vår hemsida för att erbjuda en VFU-plats? Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet. Writing a course syllabus. These web pages serve as a resource for those writing course syllabuses. The material provided includes general advice and suggestions as well as information about important rules and guidelines for course syllabuses that can be found in both local regulations and the Higher Education Ordinance.
Juristbyran

Kursplan socionomprogrammet gu

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo.

OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården. Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.
Frida beckman strängnäs

Kursplan socionomprogrammet gu tjanstledighet for att prova annat arbete vid sjukdom
föreläsare om stresshantering
biotech aktier sverige
samspelet mellan människa samhälle och natur
öppettider skatteverket karlshamn
stokastiska processer chalmers
svend auken

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

210 högskolepoäng; Programkod: SOC1Y Fastställd: 2015-03-05 Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2017-02-03 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Diarienr: SAMFAK 2015/21 Doss 3:2:1 Studieplanen gäller från: VT 2017 Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten Ansvarig institution: Sociologiska institutionen Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Study Programme, 210 credits.


Förmedvetet omedvetet medvetet
biljett nu falska biljetter

universitet institutionen socialt arbete socionomprogrammet termin socialt Zoom läggs upp på Timeeditschemat samt mailas till er via er @student.gu.se mail.

Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp Höst / Vår 100% Campus Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version/termin. Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013.